DIL GROUP, tačnije njeni prvi članovi, prisutni su na domaćem tržištu od 1990. godine i vremenom su članovi grupe postali vodeća društva za pružanje konsalting usluga iz oblasti procene vrednosti imovine i kapitala, usluga u oblasti pravnog, poreskog, računovodstvenog i finansijskog konsaltinga, usluge revizije, poboljšanja poslovanja preduzeća i upravljanja rizicima,  izrade finansijske analize poslovanja.

Od svog osnivanja DIL GROUP je usmerena na rast i stvaranje prepoznatljivog imena i zauzimanje liderske pozicije na domaćem tržištu. U ostvarenju tog cilja pomažu nam partneri, spoljni saradnici sa specijalizovanim znanjima u pojedinim oblastima i stručni visoko kvalifikovani kadrovi koji neprestano rade na svom profesinonalnom usavršavanju.

Članice DIL GROUP godinama predstavljaju najuži izbor više domaćih i stranih klijenata koji u svojom procedurama o izboru konsultanata sprovode postavke u kojima se prvo procenjuje znanje a kasnije uzimaju ponude od malog broja "kvalifikovanih ponuđača".

Članice DIL GROUP na tržištu istupaju kao samostalni i nezavisni privredni subjekti i snose odgovornost samo za svoje odluke, propuste i rezultate, a koji su u skladu sa važećim lokalnim zakonima, regulativom i uobičajenom praksom. DIL GROUP nastupa na tržištu sa četiri privredna društva i to:

 • Savetovanje u poslovanju zdravstvenih ustanova
 • Poresko savetovanje
 • Usluge menadžmenta
 • Zastupanje u pregovorima
 • Finansijske transakcije
 • Savetovanje u oblasti rizika
 • Korporativno i projektno finansiranje
detaljnije...
 • Konverzija prava korišćenja u pravo svojine na gradskom građevinskom zemljištu
 • Konverzija prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine privrednih društava
 • Procena vrednosti imovine i kapitala
 • Savetovanje u privatizaciji i restrukturiranju
 • Savetovanje u stečaju i likvidaciji
 • Statusne i organizacione promene
 • Izrada biznis planova
 • Pravno savetovanje
 • Planiranje i uvođenje sistema kvaliteta
 • Due Diligence analize
 • Izrada investicionih studija
detaljnije...
 • Revizija finansijskih izveštaja (Statutarna revizija)
 • Pregled finansijskih izveštaja
 • Revizija usaglašenosti sa odredbama ugovora
 • Revizija projekata
 • Revizija poslovanja
detaljnije...
 • Vođenje poslovnih knjiga
 • Savetovanje u knjigovodstvu
 • Izrada i obrada periodičnih finansijskih izveštaja
 • Poresko računovodstvo
 • Finansijska veštačenja sa sudskom overom
 • Obuka i uvođenje MRS/MSFI
detaljnije...