Kontakt

Adresa 
ul. Miročka 1
11000 Beograd
Srbija

Tel: (+381 11) 3223-014
E-mail: office @ dil.rs

Višnjić Miroslav, direktor
E-mail: miroslav.visnjic @ dil.rs

Poslovno i poresko savetovanje

DIL Advisory image

DIL ADVISORY d.o.o. je svoj ugled i reputaciju izgradio pružajući usluge organizacionog i finansijskog konsaltinga firmama i ustanovama direktno ili indirektno povezanim sa zdravstvenom delatnošću, po čemu je na domaćem tržištu jedinstven i prepoznatljiv. Klijentima u zdravstvu obezbeđujemo konstantan nadzor poslovanja u poštovanju i sprovođenju svih propisanih zakonskih mera i pomažemo u prevazilaženju administrativnih, pravnih  i finansijskih problema sa kojima se svakodnevno susreću.

Pored savetovanja u poslovanju zdrvstvenih ustanova DIL ADVISORY d.o.o. je specijalizovan u  poslovima poreskog i finansijskog konsaltinga. Klijentima koji započinju svoje poslovanje pružamo punu podršku i dajemo mogućnost da u najvećoj mogućoj meri iskoriste prednosti posreskog sistema u Srbiji , dajući im savete u oblasti poreskog planiranja, poreskog savetovanja, mogućnosti korišćenja poreskih olakšica, praćenje poslovanja i usaglašavanja privrednog subjekta sa važećom poreskom regulativom u svim vrstama poreza.

Takođe, radimo izveštavanje prema stranim osnivačima, na više jezika, a sve u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI).

Naš cilj je da kroz kombinaciju informacja iz poreske regulative, konstantno razvijamo nove ideje  i dajemo različita poreska rešenja  u cilju optimizacije poreskog opterećenja naših klijenata.

DIL ADVISORY d.o.o. zahvaljujući svojim poslovnim odnosima i kontaktima sa vodećim državnim institucijama i ministarstvima u mogućnosti je da brzo i efikasno pomogne svojim klijentima u rešavanju problema vezanih za poslovno savetodavne usluge.

DIL ADVISORY d.o.o. vam pruža sledeće usluge:

  • savetovanje u poslovanju u zdravstvenoj delatnosti
  • poresko savetovanje
  • usluge menadžmenta
  • zastupanje u pregovorima
  • finansijske transakcije
  • savetovanje u oblasti rizika
  • korporativno i projektno finansiranje