Kontakt

Adresa
ul. Miročka 1
11000 Beograd
Srbija

Tel: (+381 11) 3223-014
E-mail: office @ dil.rs

Miroslav Višnjić, v.d. direktor
E-mail: miroslav.visnjic @ dil.rs

Računovodstvo

DIL Accounting image

DIL ACCOUNTING d.o.o. bavi se pretežno vođenjem poslovnih knjiga u sladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i savetvovanjem u knjigovodstvu za potrebe klijenta. Takođe smo u mogućnosti da ponudimo sudska veštačenja u finansijskoj oblasti u klasičnoj formi (izveštaj), ali i predstavljanje i praćenje klijenta u toku celog sudskog postupka uz kontinuiranu podršku zastupnika – advokata klijenta u oblasti finansija.

Naš tim poseduje idealan spoj znanja i iskustva u domenu računovodstva, poreskog konsaltinga i finansija, a za naše klijente smo tu da ih obučimo i damo smernice u primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI).  Naše poslovanje usmereno je na to da  brzo, efikasno i blagovremeno obavimo sve knjigovodstvene poslove - od otvaranja firme, konsaltinga do izrade završnog računa, vodeći računa o tome da našim klijentima štedimo vreme, novac i energiju.

Usluge koje pruža DIL ACCOUNTING d.o.o:

  • Vođenje poslovnih knjiga
  • Savetovanje u knjigovodstvu
  • Izrada i obrada periodičnih finansijskih izveštaja
  • Poresko računovodstvo
  • Finansijska veštačenja sa sudskom overom
  • Obuka i uvođenje MRS/MSFI