Kontakt

Adresa
ul. Miročka 1
11000 Beograd
Srbija

Tel: (+381 11) 3223-014
E-mail: office @ dil.rs

Vera Stupar
osnivač, licencirani ovlašćeni revizor
E-mail: vera.stupar @ dil.rs

Revizija

DIL Audit image

DIL AUDIT d.o.o. iako mlada revizorska kuća, u pogledu osnivanja, kvalitet svog poslovanja zasniva na znanju i iskustvu visoko kvalifikovanih stručnjaka u oblasti finansija, ekonomskih investicija, strateškog planiranja i kontrole poslovanja klijenta. To potvrđuje i garantuje klijentima pružanje usluga na visoko profesionalnom  i sveobuhvatnom nivou.

DIL AUDIT d.o.o. za osnivača, ima i visoko kvalifikovanog stručnjaka sa tridesetogodišnjim profesionalnim iskustvom za pružanje usluga klijentima u oblasti poslova revizije i pružanja usluga revizije. Profesionalno iskustvo stečeno na početku karijere, kao pionir od samog početka obavljanja poslova revizije na ovim prostorima, preko velikh međunardonih revizorskih kuća, svoje iskustvo prenosi i dalje.

Naš revizorski tim pored ovlašćenih revizora čine i mladi, perspektivni i obrazovani kadar. Mi verujemo da iskustvo i stabilnost u radu starijih kolega, kao i entuzijazam i nova znanja mladih, čine kombinaciju koja garantuje poslovni uspeh.

Sertifikat o ispunjavanju uslova za rad DIL AUDIT d.o.o. izdat od strane Ministarstva finansija pod brojem 023-02-00283/2009-16.

DIL AUDIT d.o.o. pruža usluge revizije i usluge srodne reviziji kao što su:

  • revizija finansijskih izveštaja (statutarna revizija)
  • pregledi finansijskih izveštaja
  • revizija usaglašenosti sa odredbama ugovora
  • revizija projekata
  • revizija poslovanja